Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Červená stužka 2015

Vloni se již počtrnácté konala v České republice informativně osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou se váže k 1. prosinci, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS už od roku 1988. Česká republika vykazuje relativně nízký počet nakažených virem HIV a AIDS nemocných – celkem 2539 osob k poslednímu září 2015. Z tohoto počtu již u 445 osob propuklo onemocnění AIDS a zemřelo na něj u nás 232 osob. Počty nově nakažených ale v posledních letech a měsících dramaticky stoupají.

V Praze 13 Červenou stužku podesáté za sebou zajišťovali žáci 9. tříd ZŠ Kuncova, která ji tradičně zahrnuje jako Škola podporující zdraví do školního preventivního programu. V úterý 1. prosince se nejen do ulic naší městské části vydalo 34 vybraných a proškolených deváťáků. Rozdali 800 informativních letáčků a prodali 512 odznaků. Na konto České společnosti AIDS pomoc (ČSAP), hlavního organizátora Červené stužky v Praze, jsme zaslali solidních 13 932 Kč. Z peněz je financován provoz Domu světla, který nabízí HIV pozitivním ubytovací, zdravotní a sociální služby, zajišťuje bezplatné anonymní testování, poradenskou linku a vzdělávací besedy pro mládež. Všem zapojeným žákům vyslovuji poděkování, pochvalu a uznání.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova a koordinátor Červené stužky