Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

CHYTŘE DO ŽIVOTA

Tak se jmenuje projekt hl. města Prahy

a týmu odborníků z oblastí antropologie, psychologie, vnitřního lékařství

a pedagogiky, zaměřený na boj s dětskou obezitou. Jednou ze škol,

která se k projektu

přihlásila, je FZŠ

Mezi Školami.

Právě tam proběhlo

13. listopadu pilotní

dopoledne vyplněné

přednáškami dietologa

Petra Havlíčka

a dalších odborníků

nejen z oblasti zdravé

výživy, ale také finanční

gramotnosti.

Záštitu nad akcí

převzala místostarostka

pro školství

Marcela Plesníková.

-st-