Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dvě šance v trávě

Poslední listopadovou sobotu jsme se již podruhé sešli s dětmi ve Fakultní základní škole Trávníčkova, kde si každý mohl vybrat dva nové programy, které by se rád naučil nebo se zdokonalil. Dále si děti mohly vyzkoušet kreslení jedním tahem, zahrát si domino, vytvořit komiks nebo zpracovat informace pomocí infografiky. Akci pořádala Fakultní základní škola Trávníčkova spolu s občanským sdružením TIB a podpořilo ji hl. m. Praha. Více informací získáte na http://tib.cz.

Zuzana Kocíková