Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nádraží Praha-Těšnov – provoz obnoven

Před sto čtyřiceti lety, 10. května 1875, byla otevřena nejkrásnější nádražní budova ve střední Evropě. Poslední osobní vlak od ní odjel 1. července 1972. V roce 1978 byla zapsána do Státního seznamu kulturních památek 1. kategorie. A přesto v sobotu 16. března 1985 v 8 hodin ráno krásnou budovu po 110 letech od výstavby složilo z rozhodnutí strany a vlády 400 kg trhavin. V muzeu hl. m. Prahy na Florenci je až do 3. dubna 2016 k vidění každý den kromě pondělí od 9 do 18 hodin výstava věnovaná těšnovskému nádraží. Novorenesanční velkorysá budova navržená žateckým rodákem a vídeňským architektem Karlem Schlimpem byla roku 1876 charakterizována jako velkolepá, dobře příhodná a Praze k nemalé okrase sloužící.

Vznosné průčelí monumentální 115 metrů dlouhé budovy zdobil triumfální římský oblouk s dvěma postranními oblouky s korintským sloupovím. Pravé křídlo s bohatě zdobeným reprezentačním salonem a čekárnou I. a II. třídy s mramorovými stoly a sedadly potaženými zeleným aksamitem doplňovala restaurace. Interiér okrašlovala v litině provedená sochařská výzdoba. Na výstavě jsou po obvodu sálu muzea instalovány velkoformátové fotografie zachycující přijíždějící a odjíždějící vlaky, provoz depa či zásobování uhlím a vodou. Atmosféru doplňují barevné a detailně přesné litografie Jiřího Boudy. Každou sobotu od 11 do 17 hodin vypravují čeští modeláři na digitálně řízeném kolejišti osobní vlaky dle dobových jízdních řádů do Turnova či Hradce Králové. Muzeum hlavního města Prahy má navíc k nádraží Těšnov zvláštní vztah. Kromě toho, že stálo na dohled, měla jeho budova po zrušení nádraží připadnout právě muzeu. Naděje a výhled zmizely s odstřelem. Dnes je tam podivný parčík s tramvajovou smyčkou.

Dan Novotný