Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová anglofonní škola se představuje

Anglofonní základní škola, která bude působit v pronajatých prostorách v Základní škole Janského 2189 na Velké Ohradě, měla 8. prosince Den otevřených dveří. Zápis do 1. ročníku školy proběhne 21. a 22. ledna, stejně jako v ostatních školách v Praze 13. Škola bude jako jedna z mála v Praze vyučovat převážně v angličtině, s výjimkou českého jazyka a prvouky. Ředitel Anglofonní základní školy Zdeněk Dvořák seznámil s plánovaným rozšiřováním kapacity školy, otvíráním jednotlivých ročníků a výší školného předsedu výboru pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva Víta Bobysuda a další členy výboru, kteří navštívili třídu připravenou pro předškolní přípravu budoucích prvňáků.

-red-