Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzpomínka (1972)

Ještě za mého mládí do roku 1918 obec měla 146 popisných čísel a 1 300 obyvatel. Za prací do Prahy docházeli hlavně muži – zedníci, kterých bylo v obci kolem 80. Většina z nich byla též hudebníky. Někteří chodili na podzim do Ruzyně na řepnou kampaň a v zimě několik na Smíchov do pivovaru nakládat led. Menší počet také do smíchovských továren. Čtyři muži docházeli do Nučic na Škroby do železnorudných dolů. Někteří pracovali v cihelnách, vápenicích a kamenolomech zde a v Řeporyjích. Většina obyvatel pracovala zde v zemědělství jako kočové – vozkové. Bývalo zde 70 koní ve statkách a ve dvoře a k tomu volské potahy.

Vybral Dan Novotný