Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jinde by se možná hodily

Trvale máme před domem v Brdičkově 1919/5 nadbytečný počet kontejnerů všeho druhu - cca 7 na směsný odpad, 1 malý neznámého druhu a dále kontejnery na třídění skla, plastu a papíru. Všechny jsou na jednom místě, u vchodu č. 5. Vchody 1, 3, 7, 9, 11 nemají kontejner žádný! Kvůli tak velkému počtu kontejnerů máme před naším vchodem špínu, běhají tam krysy a hrabou se bezdomovci. Taková situace určitě není v pořádku. Je to zcela určitě nejošklivější a nejšpinavější místo na kontejnery na celém území Prahy 13.

Daniel Terlecký

Děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dané stanoviště jsme několikrát navštívili a požádali jsme Pražské služby, s.r.o., o odvezení kontejnerů na komunální (směsný odpad), které byly nadbytečné. Jejich umístění právě před Vaším vchodem č. 1919/5 je, což naprosto chápeme, pro Vás nešťastné. Bohužel není kam je přesunout – z důvodu dopravní bezpečnosti, počtu parkovacích míst atd. Pokud zjistíme častý kapacitní nedostatek kontejnerů na tříděný odpad, zažádáme Magistrát hl. m. Prahy o navýšení četnosti svozu. Kolem kontejnerů na tříděný odpad zajišťuje každý den pořádek svozová společnost Pražské služby,  s.r.o. Úklid kolem kontejnerů na komunální odpad by měl zajišťovat nájemník daných kontejnerů. Tudíž jednotliví vlastníci vchodů. Fyzické osoby jsou ze zákona (dle § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.)  povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, odděleně ho shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému zavedeného obcí.

Anežka Váňová, referentka odboru životního prostředí