Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

1975: Rok velkého výročí

Na rok 1975 připadlo jedno významné výročí – 30 let od osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Po celé republice probíhaly přípravy na květnové slavnosti a Stodůlky samozřejmě nebyly výjimkou. „K tomuto významnému jubileu snažil se každý občan přispět svým dílem, aby tyto oslavy proběhly co nejdůstojněji a co nejlépe,“ píše kronikář František Vlasák.

Obec vstoupila do nového roku poprvé jako součást Prahy, místní lidé ale tuto změnu nijak výrazně nepociťovali.

Na Václavské náměstí se odtud při troše štěstí dostaneš za pětadvacet minut. Ať se však člověk blíží z jedné nebo z druhé strany k obci, nevíš, jsi-li na vesnici nebo ve městě,“ popisuje lakonicky Vlasák. „Na tabuli u silnice ale stojí Praha-Stodůlky,“ doplňuje.

Řadu věcí je ještě potřeba dořešit, například zavedení městské hromadné dopravy. „Zatím občany do Košíř, na Zámečnici a do Jinonic vozí autobus Československé automobilové dopravy. Za korunové jízdné, ale i to znamená výdaje navíc,“ zlobí se kronikář. Zároveň si klade otázku, jak to tu bude vypadat za pár let, až se začne stavět sídliště. To je ale zatím jen na papíře a lidé myslí spíš na jiné věci. V obci se počítá s výstavbou nové mateřské školy a úpravou několika ulic. Došlo k osazení 20 nových dopravních značek a kulturní dům se dočkal nové střechy. Byl také proveden soupis místní zeleně. „Celkem bylo zapsáno 45 stromů, které by měly být chráněny,“ píše Vlasák.

Nejvíce času ale zabraly už zmíněné přípravy májových oslav. Probíhaly už od ledna, kdy byla ustavena „májová komise“, která zajišťovala koordinaci kulturních pořadů, konaných ve zdejší obci. Jeden z nich byl na programu v pátek 2. května v kulturním domě. Šlo o „Velký estrádní večer“, na kterém účinkovali pražští herci a zpěváci, mino jiné Jiří Šašek, Darek Vostřel nebo Lubomír Lipský. Pořadatelem byl místní Svaz československých žen, který dal za akci 8 500 Kčs.

Do oslav 30. výročí osvobození od fašizmu se zapojila i základní devítiletá škola divadelním představením „O Honzovi a princezně Zlatovlásce“. Představení mělo prý výbornou úroveň a hrálo se nejen pro mládež, ale i pro dospělé. V sobotu 17. května byly pak celé slavnosti zakončeny Májovou veselicí v Okresním domě pionýrů, na které k tanci vyhrávala „Staropražanka“ za řízení kapelníka Somského.

A ještě jedna dobová zajímavost. Roku 1975 se ve Stodůlkách narodilo celkem 50 dětí – 24 chlapců a 26 děvčat. Na tom by nebylo nic divného, kronikář se ale pozastavuje nad jejich jmény. „Nenašel jsem ani jedno jméno Václav, Josef, František, Marie, Anna. Zato je tam dost jmen exotických: Radek, Radka, Jaromír, Jaromíra, Vanda, Ilona, Iveta nebo Denisa,“ píše. Stačí si jen pomyslet, co by asi říkal na jména dnešní.

Robert Šimek