Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Své odpoledne si senioři užili

Předvánoční čas naplno prožívají nejen děti, ale i o pár generací starší občané Prahy 13. Pro seniory naše městská část každoročně v prosinci pořádá setkání ve Spolkovém domě. Členy dvanácti klubů seniorů, které v Praze 13 působí, z podia pozdravil starosta David Vodrážka společně se zástupcem starosty Pavlem Jarošem a dalšími zastupiteli – Alešem Marečkem, Milošem Drhou, Yvetou Kvapilovou a Vítem Bobysudem. Poté se dostalo na řadu vystoupení folklorního souboru Lučinka, který svým pásmem koled navodil příjemnou vánoční atmosféru. V podobném duchu se neslo i další vystoupení akordeonového souboru FZUŠ Stodůlky a kapely Koty Swing Band. Všichni senioři, kterých bylo tentokrát více než 160, si své odpoledne zkrátka užili. V období Vánoc bychom určitě na naše starší spoluobčany neměli zapomínat.

Eva Libigerová