Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční ladění v Praze 13

Předvánoční čas, který začal první adventní nedělí 3. prosince, byl znát i v Praze 13. Naše městská část se zahalila do výzdoby, výlohy obcho dů lákaly ke koupi dárků a nejeden balkon se barevně rozblikal vánočními světýlky. Příchod nejdůležitějších svátků v roce každoročně signalizují akce, které naše městská část organizuje. I letos tak před radnici na Sluneční náměstí zavítal s menším předstihem Mikuláš s čertem a dalšími pomocníky, kteří přišli v pondělí 4. prosince potěšit všechny děti z mateřských školek Prahy 13. Na pomoc si s sebou i tentokrát přizvali starostu Davida Vodrážku. Praha 13 každé mateřské škole věno vala vánoční stromek, který si děti společně s učitelkami ozdobily podle svých představ. Nejnápaditější stromečky pak starosta ohodnotil a děti si do své školky mohly odnést nejen stromeček, ale i krásné ceny.

Eva Libigerová