Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DÁRKY V KRABICI OD BOT

Školní družina ZŠ Mládí se v předvánočním období zapojila do dobrovolné charitativní předvánoční sbírky s názvem Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Má za cíl potěšit děti z azylových domů, děti z neúplných rodin nebo děti z rodin sociálně slabších. Každé oddělení školní družiny naplnilo jednu krabici od bot hračkami, knížkami, pastelkami a jinými dárky, které děti přinesly. Tu potom společně zabalily a s vánočním přáním předaly na sběrném místě evangelické církve Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 1. Více o sbírce na www.krabiceodbot.cz.

Norbert Tlustý