Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JAK ZVLÁDNOUT PRVNÍ POMOC

V polovině listopadu přišla mezi děti z 5.A FZŠ Trávníčkova zdravotnice paní Drncová. Ukázala jim, jak správně poskytnout první pomoc. Na figuríně jménem Karel se děti pokusily o nepřímou masáž srdce. Je to fyzicky náročný úkon, který si všichni po dobu 30 vteřin vyzkoušeli. Naučili se také stabilizovanou polohu těla. Za spoustu nových informací děkujeme!

Věra Hamrová