Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NÁRODNÍ MUZEUM V PLNÉ KRÁSE

Třídy 3.A a 4.A z FZŠ Trávníčkova navázaly na školní projekt ke 100. výročí založení Československa návštěvou výstavy v Národním muzeu. Všichni jsme obdivovali krásně zrekonstruovanou budovu a užili si zajímavý výklad průvodkyně, přizpůsobený věku žáků. Česko-slovenská výstava přibližuje úspěchy i peripetie, kterými stát během své existence procházel. Znalosti získané během výstavy si děti ověřily p ři vyplňování pracovních listů.

Ludmila Blechová, Helena Bumbálková