Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ohlédnutí a plány pro rok 2019

Celé naše obvodní ředitelství přeje všem čtenářům příjemné prožití svátečních dnů a hodně zdraví a štěstí v roce 2019.

Po zhodnocení dosažených výsledků musíme poděkovat občanům za spolupráci při dohledu nad bezpečností v Praze 13. Zvláště pak děkujeme těm, kteří podporovali strážníky v terénu při řešení konkrétních problémů. Jako každý rok budeme zajišťovat bezpečnost během svátečních dnů zvýšeným dohledem nad nejvíce exponovanými místy, kterými jsou místní tržnice a nákupní centra. Tímto příspěvkem bychom si opět dovolili čtenáře seznámit se záměry našeho obvodního ředitelství pro rok 2019. V nadcházejícím roce bude výkon služby zaměřen stejně jako v posledních letech na problematiku nepřizpůsobivých osob bez domova, obtěžujících svým chováním kolemjdoucí občany. V letních měsících pak na kontrolu lokalit s výskytem mládeže požívající alkoholické nápoje. Dále plánujeme mimořádné akce zaměřené na ochranu veřejného pořádku, které budou spočívat v nasazení většího počtu strážníků při preventivních nočních kontrolách restauračních zařízení. Nevynecháme ani osvědčené pravidelné kontroly veřejných parkovišť, za účelem prevence majetkové trestné činnosti.

Závěrem, jako už tradičně, připomínám důležité informace a kontakty na městskou policii. Obvodní ředitelství městské policie Praha 13 sídlí v ul. Lýskova č. 1593, Praha 13-Stodůlky. Vaše podání, oznámení nebo žádosti lze učinit na obvodním ředitelství kdykoli, a to osobně, telefonicky na číslech 222 025 721-22 nebo prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156. Dále je možné kontaktovat místní územně odpovědné strážníky na okrskové služebně Velká Ohrada, ul. Prusíkova 2577 a okrskové služebně Nové Butovice, Sluneční nám. 13 (budova ÚMČ Praha 13). Upozorňujeme, že nepřetržitý provoz je zajišťován pouze v budově obvodního ředitelství. V nepřítomnosti strážníků na okrskových služebnách proto kontaktujte naše operační středisko. Telefonní čísla jsou vždy vyvěšena na vchodových dveřích okrskových služeben.

Upřímně přeji, ať se vám dobře daří a jste spokojeni.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP