Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pečovatelka roku je z Diakonie

Prestižní soutěž Národní cena sociálních služeb – Pečovatelka roku pravidelně oceňuje nejlepší pracovníky sociálních služeb. Během listopadu byli v Praze vybráni ti nejlepší za rok 2018. Diakonie Praha, která sídlí v Praze 13, slavila úspěch!

Nezisková organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Praha s tradicí od roku 1994 podporuje děti a dospělé s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením. Hlavním posláním je pomoci zajistit lidem s hendikepem a jejich rodinám co nejběžnější a nejspokojenější život. Má pod sebou několik pracovišť po celém hlav ním městě. U nás ve Stodůlkách funguje úžasný stacionář Na palubě.

Hodnotící porota soutěže udělila významné ocenění dlouholeté pracovnici právě tohoto stacionáře Jitce Morčušové. Paní Jitka získala cenu v kategorii Pracovník v sociálních službách – Pečovatelka roku 2018 – Ambulantní služby. Slavnostní vyhlášení proběhlo 21. 11. na Novoměstské radnici na Karlově náměstí, kde se sešla více než stovka hostů. Předáváním cen provázely opět herečky Hana Maciuchová a Táňa Fischerová.

Těší nás, že máme v rámci Prahy 13 tak profesionální a kvalitní odborníky s lidským přesahem! Jitka patří mezi zaměstnance Diakonie Praha, kteří ve stacionáři Na palubě pracují již od samého počátku. Původním povoláním je kartografka. Tato profese vyžaduje přesnou orientaci a pečlivost při zaznamenávání konkrétních dat. Těchto svých osobních kvalit využívá i v nynějším zaměstnání. Velice dobře zná prostředí i průběh poskytovaných služeb, svědomitě vede potřebnou dokumentaci, která je důležitou součástí poskytované služby. Je velkou oporou pro všechny pracovníky. Díky jejím zkušenostem a přehledu si jí ostatní kolegové velmi váží. Vždy je velmi ochotná a všem nápomocná. Umí také citlivě upozornit na nedostatky tam, kde je potřeba nápravy. V přímé péči o uživatele je Jitka velice empatická, umí jim naslouchat a patřičně reagovat na jejich potřeby. Cíleně vymýšlí aktivity tak, aby jim vyhovovaly ve všech směrech. Uživatelé služby se vždy těší na zážitkové dny s ní a také na bazální stimulaci. Při individuální aktivitě se jim vždy maximálně věnuje. Jitce moc gratulujeme a vážíme si její výjimečné práce!

Pořadatelé soutěže jsou Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Diakonie ČCE.

Barbora Dukátová