Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PRIMAS v Bronzové

Již rok probíhá také na ZŠ s RVJ Bronzová stejně jako na ostatních základních školách Prahy 13 projekt PRIMAS. Jeho cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Díky tomuto projektu strávilo několik žáků 6. až 8. tříd příjemné odpoledne nad stavebnicemi iTriangl, aby si prohloubili a na názorných příkladech procvičili učivo fyziky. Spojení učiva s praxí probíhalo v tvůrčí atmosféře a pracovní nálada a zápal vydržely všem až do konce projektového odpoledne. Fyzikální zákony si díky praktickým ukázkám budou tito žáci určitě mnohem lépe pamatovat, proto se tyto kreativní stavebnice, které škola získala právě díky projektu PRIMAS, budou pravidelně využívat i nadále v běžných hodinách fyziky.

Veronika Kurková, školní koordinátor projektu