Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Radlická radiála

Dlouhodobě se hovoří o stavbě Radlické radiály. V poslední době chybí informace o případném zahájení stavby.

Radlická radiála je bezesporu jedna z nejdůležitějších dopravních staveb na území hl. m. Prahy. Je až neuvěřitelné, jak dlouho je tento projekt projednáván bez konkrétní jasné vidiny zahájení stavby. Prvotní koncept propojení dálnice D5 a Pražského okruhu byl popsán už v 70. letech. Část projektu – Rozvadovská spojka spojující Pražský okruh a ulici Bucharova byla sice dostavěna už v roce 1980, ale od té doby je situace stále stejná. Auta jedoucí směrem od Plzně musí sjet z končící dálnice D5 na okolní komunikace a motoristé jsou tak denně vystavováni nadměrné dopravní zátěži.

Vedení Prahy 13 výstavbu radiály dlouhodobě podporuje. Z našeho hlediska jde o zásadní projekt, který díky svému částečnému zahloubení uleví okolí Plzeňské a Radlické ulice. Investorem Radlické radiály v úseku Jihozápadní Město – Smíchov je hl. m. Praha zastoupené Odborem  strategických investic Magistrátu hl. města Prahy.

Návrh dokumentace pro územní rozhodnutí byl podán už v roce 2007 a společně s ním byl zahájen proces posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. dokument EIA). EIA získala souhlasné stanovisko, jehož platnost končí v roce 2021. Žádost o vydání územního rozhodnutí podalo hl. m. Praha 6. října 2017. Stavba Radlické radiály byla oznámena veřejnou vyhláškou a na to konto bylo zahájeno připomínkovací řízení. Na stavební úřad Prahy 5, pod který stavba Radlické radiály spadá, přišlo přes 400 připomínek a námitek obyvatel, zejména těch, kteří  žijí v místě vedení radiály. Dokonce padla stížnost na systémovou podjatost úředníků MČ Praha 5 a Magistrátu hl. m. Prahy. Stížnost byla dle zákona předána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které do dnešního dne nevydalo zprávu, jak bude ve věci stížnosti postupovat. Celé řízení bylo proto přerušeno. Reálná stavba tolik potřebné Radlické radiály tedy není v dohlednu do té doby, než budou vyřešeny všechny procesní záležitosti, námitky a stížnosti. V prosinci letošního roku jsem na jednání Zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy interpeloval nového radního pro dopravu Adama Scheinherra, který mne ujistil, že stavba Radlické radiály je  i nadále prioritou hlavního města.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13