Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Záložka do knihy spojuje školy

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. Jeho cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih.

Této akce se naše FZŠ Mezi Školami, jejíž partnerskou školou se stala slovenská ZŠ Dvorec, zúčastnila poprvé. Děti se do výroby záložek pustily s nadšením, inspirací jim bylo 100. výročí Československa a české pohádky, některé záložky byly ozdobeny i českou a slovenskou vlajkou. Do obálky se záložkami jsme přidali dopisy žáků, pohlednici Prahy a odeslali partnerské škole.

Do projektu se přihlásilo 1 096 škol s celkovým počtem 130 002 žá ků, z toho bylo 320 českých škol a 776 škol slovenských. Po vyhodnocení projektu byl zúčastněným školám zaslán diplom. Věřím, že jsme se do tohoto projektu nezapojili naposledy.

Ivana Bilá