Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 byl v regionu Prahy 13 stanoven takto:

  •  2. května od 13.00 do 17.00 hodin vydávání přihlášek
  •  16. května od 13.00 do 17.00 hodin příjem vyplněných přihlášek

Jan Šafir, vedoucí odboru školství