Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zasedání zastupitelstva v 1. pololetí roku 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 13 zasedne v období leden – červen 2019 v těchto termínech: 27. února, 24. dubna a 19. června.

-red-