Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zrekonstruovali jsme další hřiště

Ve vnitrobloku Fingerova vzniklo díky sjednocení několika starších ploch určených dětem úplně nové hřiště. Bylo zde nainstalováno mnoho herních prvků. Asi nejvýraznější z nich je tzv. houpací had a kruhová houpačka. Pro nejmenší děti je zde připraveno oplocené pískoviště.

V rámci revitalizace bylo v okolí hřiště vysazeno 17 kusů vzrostlých stromů, které doplňují stávající aleje podél travnaté středové plochy. Výraznou úpravou prošlo také okolí kolem plastiky tzv. Kamenožrouta. Půlkruh okolo sochy byl zpevněn mlatovým povrchem a olemován štěrkovým trvalkovým záhonem a keři. Na akci byly použity finanční prostředky z dotace Magistrátu hl. m. Prahy a rozpočtu MČ ve výši 7 225 000 Kč.

Dana Céová, odb. životního prostředí