Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klausova ulice

Vine se okolo jihovýchodní části Velké Ohrady a ústí zprava do ulice Janského. Není pojmenována po žádném z českých prezidentů, ale po českém gynekologovi a porodníkovi prof. MUDr. Karlu Klausovi.
Narodil se 31. ledna 1898 v Hlinsku. Po absolvování lékařské fakulty UK v roce 1921 pracoval na různých pražských klinikách a krátce i na pařížském Ústavu pro lékařskou chemii. Habilitoval v roce 1930. Od roku 1923 byl zaměstnán na I. gynekologicko-porodnické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Jerieho v Praze, v letech 1945–1968 jako její přednosta. V roce 1946 byl jmenován profesorem se zpětnou platností od roku 1940. V době květnové revoluce přebíral německé kliniky a ústavy. Za jeho neohrožený postoj za okupace i v květnové revoluci mu byl udělen Čs. válečný kříž. Působil také jako profesor Univerzity Karlovy. V letech 1959–60 byl předsedou České gynekologické a porodnické společnosti. Má světovou prioritu ve výzkumu některých biochemických aspektů pohlavního cyklu. Ve studiu biochemie pohlavního cyklu ženy mu patří světová priorita. Významně přispěl k poznání biochemie ovulačního cyklu ženy, zabýval se infekčními onemocněními rodících žen a šestinedělek a chirurgií karcinomu děložního hrdla. Je autorem desítek odborných studií a vynikajících učebnic z oboru gynekologie a porodnictví.
Prof. MUDr. Karel Klaus DrSc. zemřel 24. června 1969 v Praze.

Dan Novotný