Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

Vážení čtenáři,

scházíme se nad prvním z deseti vydání, která vám v roce 2020 nabídneme a všichni v redakci věříme, že vám i na „pouhých“ dvaatřiceti stránkách tohoto kratšího čísla nabízíme zajímavé, pestré a užitečné čtení. Ať už to jsou informace o událostech z listopadu, začátku prosince nebo těch, které nás teprve čekají. Lednové číslo vyšlo kvůli vánočním svátkům opravdu brzy, tentokrát už 20. prosince. Takže někteří z vás finišují s přípravou štědrovečerní večeře, jiní se chystají na silvestrovskou půlnoc a ostatní už mají sváteční dny za sebou. Ať už jste STOP otevřeli kdykoli, jsme tomu rádi. V lednovém vydání tradičně hodnotí starosta naší městské části David Vodrážka uplynulý rok a seznamuje nás s plány na rok stávající. Najdete v něm také důležité pozvánky – na v pořadí už čtvrtý Ideathon městské části a Veřejné projednání, které se bude týkat Seniorské obálky. Přinášíme vám také informace o nové obecně závazné vyhlášce týkající se spalování vybraných druhů pevných paliv. Tématem řady příspěvků jsou třicáté výročí listopadových událostí, sport nebo nejrůznější předvánoční akce. Dana Céová vás seznámí s projektem spolku Biodiverzita, z.s., a významným přínosem pastvy ovcí v ochraně přírody. V rubrice Víkendy bez nudy vás tentokrát pozveme do Národního technického muzea, kde si zároveň můžete prohlédnout výstavu Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte, která připomíná devadesát let činnosti našeho nejvýznamnějšího motocyklového výrobce. To samozřejmě není zdaleka všechno. Věříme, že vás osloví i některá z lednových akcí, jejichž přehled najdete na stranách 28–30. Těšíme se na vaše náměty, nápady, ale i připomínky. Poštovní i elektronickou adresu redakce najdete v tiráži na straně 31. Za sebe a všechny své kolegy vám přeji pohodový nový rok 2020. Věřím, že každému z nás přinese rok s trošku magickým číslem štěstí, zdraví a sílu k zvládnutí všeho, co nás čeká.

Eva Černá, šéfredaktorka