Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Streetwork před školou

Od ledna 2020 bude před FZŠ Brdičkova žákům k dispozici služba terénních pracovníků z organizace Proxima Sociale. O co jde?
„V Praze 13 terénní program funguje už přes deset let a my jsme rádi, že jsme byli městskou částí osloveni k poskytování našich služeb i přímo před školou,“ říká Petra Vrajová, koordinátorka služeb v Praze 13 a dodává: „Máme tak možnost oslovit i děti, které třeba netráví tolik času venku na lavičkách nebo na hřištích, ale nějakou formu naši pomoci přesto rádi využijí. K těm se jinak dostáváme obtížně.“
Pracovníci před školou budou v první polovině roku žákům především představovat sebe, svou práci a nabízet i drobné volnočasové aktivity vždy každé úterý v časech 12.45 – 14.30. Tyto služby jsou poskytovány zdarma, na základě dobrovolnosti.
Terénní program nebo také streetwork je forma práce, kdy vyškolení pracovníci oslovují děti a mladé lidi v jejich přirozeném prostředí a nabízejí alternativní formu trávení volného času, ale také poradenství a podporu v různých oblastech života.
Více informací o nabízených službách včetně kontaktů na pracovníky najdete na www.proximasociale.cz/programy-pro-deti-a-mladez/ nizkoprahove-programy.

-red-