Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Záložka do knihy spojuje školy


FZŠ Mezi Školami se po druhé zapojila do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Jeho cílem je nejen podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih, ale také navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami. Téma desátého ročníku česko- -slovenského projektu bylo List za listem – baví mě číst.

Žáci si do školy přinesli svou oblíbenou knihu českého autora a představili ji svým spolužákům. Ve třídě, kde mají rádi vlastivědu, si jako téma do projektu vybrali české pověsti. Po přečtení se žáci pustili do výroby záložek. Na každé byl obrázek z oblíbené knihy nebo pověsti, nechyběl ani její název, jméno autora a také vysvětlení, proč právě tuto knihu by si měli žáci na Slovensku přečíst. Letos jsme na projekt navázali i ve vyučování anglického jazyka.

Milým překvapením byly dárky z partnerské školy ze Slovenska, které nám spolu se záložkami poslali. My jsme k záložkám připojili dopisy žáků, fotky z výroby záložek a knihu o Praze.

Ivana Bilá, FZŠ Mezi Školami