Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chod radnice a její priority


Pane starosto, téměř celý rok byl velmi náročný a všem se nějakým způsobem změnil život. Jak vzniklá situace ovlivnila chod radnice a její priority?

Naprosto souhlasím. Rok 2020 opravdu nebyl jednoduchý. Pro městskou část se stala prioritou péče o seniory a zajištění maximální možné míry fungování škol a školek. Právě omezení týkající se školství a volnočasových aktivit nejvíce zasáhla do běžného provozu rodin. Nejen, že jsme museli omezit kulturní, sportovní a další aktivity, které obyvatelům městské části přinášejí kvalitně strávený volný čas, ale upraven byl i chod Střediska sociálních služeb Prahy 13, Domova pro seniory Zity Kabátové, všech vzdělávacích organizací a samozřejmě také radnice samotné. Vše se odehrávalo v režimu, který jsme nikdy před tím nezažili. Musím poděkovat všem, kteří se této změně postavili čelem, díky jejich obdivuhodnému nasazením se vše podařilo zvládnout. S ohledem na zdraví nás všech a maximální bezpečnost provozu sociálních i školních zařízení, jsme se bohužel museli vzdát úzkého kontaktu, na který jsme byli zvyklí. A co nám tento rok ukázal? V rámci všech nařízení se naše školy i mateřinky se vzniklou situací vypořádaly na výbornou, stejně tak jako již zmíněné středisko sociálních služeb nebo domov pro seniory. Radnice byla pro své občany otevřená a zaměstnanci jim ochotně pomáhali řešit jakékoli životní situace. Pozornost jsme zaměřili i na veřejný prostor a jak se během roku ukázalo, tento směr je více než správný. Investujeme do revitalizace parků, hřišť a obecně se budeme soustředit na to, abychom v katastru naší městské části neustále kultivovali volně přístupná místa – parky, zeleň, veřejná prostranství, hřiště a také vnitrobloky. Ale abych byl konkrétní – proběhly například rozsáhlé opravy víceúčelového hřiště v Centrálním parku a také opravy v Dalejském parku. Průběžně revitalizujeme vnitrobloky. Momentálně jsou to vnitrobloky Fingerova a Blattného, kde budou práce pokračovat hned na jaře. Připravena je projektová dokumentace na rekonstrukci skateparku Lužiny, kterou bychom chtěli s podporou dotací z Magistrátu hlavního města Prahy realizovat co nejdříve. Ve Stodůlkách byla dokončena revitalizace veřejného prostoru, tentokrát v ulici K Brance. Městská část upravila nevyužité pozemky ve starých Stodůlkách – lokalita se nachází v západní části staré městské zástavby. 

Cílem projektu bylo začlenit tento nevyužívaný prostor městské zeleně do sociálního dění, vytvořit zde funkční místo pro odpočinek a nabídnout občanům příjemné místo nejen pro mladé rodiny, ale také pro odpočinek seniorů. Vznikl tak další estetický, funkční a atraktivní prostor s rekreačním potenciálem, který splňuje standard a potřeby současné doby. Vysazené stromy vhodně doplňuje keřová a trvalková výsadba. Součástí je i nový městský mobiliář, dominantní a primární funkci tvoří herní prvky určené pro děti. Investice do veřejných prostor jsou prioritou nejen v současné době. V ulici K Brance tak došlo k dalšímu posílení funkce sídelní zeleně a k podpoře biodiverzity území. Zaměřujeme se především na ucelenou koncepci úpravy zeleně a volnočasových míst jednotlivých lokalit tak, aby navazovala na okolní využití městského prostoru. Jde nám především o efektivní navýšení zeleně v ulicích, která zlepšuje místní klimatické podmínky. Vegetace výrazně zvyšuje vzdušnou vlhkost, přispívá k zadržování vody v krajině, snižuje výkyvy teplot v místě a v neposlední řadě snižuje prašnost. Vytvoření příjemného prostoru nabízejícího aktivity pro všechny generace a lákajícího k pobytu v zeleni je vždy velmi žádoucí aktivitou a tento projekt ve Stodůlkách místním obyvatelům přinese příjemné místo k odpočinku. Dříve nevyužívaný prostor bez stromů, květin se změnil a vytvořili jsme příjemnou oázu se stromy, které spolu s vysazenými keři keře a květinami vytváří zelenou bariéru od místní vozovky. Díky instalaci herních prvků pro děti vzniklo hezké a bezpečné místo pro odpočinek celých rodin. Tímto směrem určitě půjdeme i v roce 2021.

Ing. David Vodrážka,
starosta Prahy 13