Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lednová křížovka

Betlém v Centrálním parku u Kuželkárny, který vyrobily děti z výtvarných dílen Domu dětí a mládeže Stodůlky, dostal letos nový kabát. Nové ...TAJENKA tentokrát vyšly z rukou pedagogů domu dětí. Při procházce Centrálním parkem můžete vidět především hlavní postavy biblického vánočního příběhu. Pannu Marii a svatého Josefa, Ježíšovy rodiče při péči o právě narozeného syna. Kromě Svaté rodiny jsou součástí betléma i další postavy. Zejména Tři králové, kteří přinášejí novorozenému Spasiteli dary z Orientu. Tři výherci se mohou těšit na zajímavé ceny.

Prosincová tajenka:

SKLENÍK FATA MORGANA

Výherci:

Hanuš Stabenow, Praha 5; Lucie Vaněčková, Praha 5; Jana Chlupová, Praha 5

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová