Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MĚSTSKÁ POLICIE

Každoročně je mou milou povinností popřát všem čtenářům hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v novém roce. Za celé obvodní ředitelství děkuji všem lidem, kteří se svou slušností a ohleduplností podíleli na udržování klidu a veřejného pořádku na nám svěřeném teritoriu a zároveň bych jim jménem svých kolegů rád popřál pěkné prožití svátečních dnů a dobré vykročení do následujícího roku. Zvláště pak děkujeme těm, kteří nad rámec svých povinností pomáhali našim strážníkům v terénu při řešení konkrétních případů.
Naše součást Městské policie hl. m. Prahy přistoupí k zajištění nadcházejících svátečních dnů zvýšeným dohledem nad bezpečností v okolí obchodních center. Na druhou stranu však budeme tolerantní a shovívaví při řešení méně závažných dopravních přestupků, spáchaných v důsledku enormní zátěže obyvatel v důsledku současné složité situace. Závěrem našeho příspěvku opětovně připomínáme důležité informace a kontakty na městskou policii. Obvodní ředitelství městské policie Praha 13 sídlí v ulici Lýskova čp. 1593, Praha 13-Stodůlky. Vaše podání, oznámení nebo žádosti lze učinit na obvodním ředitelství kdykoli a to osobně či telefonicky (pevná linka 222 025 721–22, nebo bezplatná linka tísňového volání 156). Dále je možné kontaktovat v době úředních hodin místní územně odpovědné strážníky na okrskové služebně Velká Ohrada, ulice Prusíkova 2577 a okrskové služebně Nové Butovice, Sluneční náměstí 13 (radnice městské části Praha 13). Upozorňujeme, že nepřetržitý provoz je zajišťován pouze v budově obvodního ředitelství. V nepřítomnosti strážníků na okrskových služebnách proto kontaktujte naše operační středisko. Telefonní čísla jsou vždy vyvěšena na vchodových dveřích okrskových služeben. Provozní doba našeho přestupkového pracoviště se odvíjí od přijatých opatření ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP