Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Panáček s píšťalkou má kamarádku

V mateřské škole Píšťalka se během pandemie nejen dezinfikovalo, ale rozhodli jsme se změnit po mnoha letech maskota naší mateřinky, jímž byl dlouhou dobu panáček s píšťalkou. Nejen, že dostal nový kabátek, ale přibyla mu kamarádka. A tu již teď můžete vidět na oknech školy. Touto cestou chceme popřát všem dětem, rodičům a ostatním školám v Praze 13 pohodový vstup do roku 2021.

Jana Dibelková a kolektiv MŠ Píšťalka