Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pražská zoo vítá návštěvníky už devadesát let

Zoologická zahrada hl. m. Prahy bezesporu patří mezi nejnavštěvovanější místa nejen v naší metropoli, ale v České republice vůbec. V roce 1931, kdy byla otevřena pro veřejnost, ji navštívilo dvacet tisíc lidí. Nyní se počet návštěvníků pohybuje okolo půldruhého milionu. To ji spolu s chovatelskými úspěchy, ale i mezinárodně uznávanými projekty na záchranu zvířat v přírodě, dlouhodobě řadí mezi nejlepší zoologické zahrady světa. Jaký byl v pražské zoo rok 2020 a co připravuje při příležitosti 90. výročí svého otevření? Nejen o tom jsme si 9. prosince krátce povídali s jejím ředitelem Miroslavem Bobkem.

Roku 2020 bychom bohužel mohli říkat rok koronavirový. Jak se pandemie podepsala na chodu zoologické zahrady.
O tomhle se moc dobře nemluví. Zoo byla na jaře zavřená 45 dnů, potom fungovala, ale v omezeném režimu. Na podzim byla zavřená 55 dnů a režim je zase do určité míry omezen (od 18. prosince je znovu uzavřena, pozn. red.). Když má zoo v poměrně exponovaných obdobích sto dnů zavřeno, chybí i zahraniční turisté, tak dopady jsou pochopitelně enormní. Náš odhad je, že ztráta příjmů za rok 2020 vysoce převýší 80 milionů korun. V přepočtu na návštěvníky je to zhruba minus 600 000 lidí z téměř milionu a půl, ke kterému jsme se dostávali. To nejsou příznivá čísla, že? Je ale pravda, že bez pomoci jsme nezůstali. Náš zřizovatel uvolnil za jaro 45 milionů korun a opravdu hodně nám pomáhá veřejnost. Například formou adopce zvířat, sponzoringem, nákupem stravenek... To nám pokryje zhruba 10 % ztrát, což rozhodně není zanedbatelná částka. Máme nějaké rezervy, ale nejsou bezedné. Jak všichni víme, tak ani hlavní město nemá finanční vyhlídky úplně růžové. Takže moje obavy směřují k tomu, jak to bude pokračovat s epidemií, ale také s investicemi do zoo a jestli budou prostředky na její rozvoj.

Jak skutečnost, že v podstatě ze dne na den ze zoo zmizeli návštěvníci, působila na zvířata?

Tak to je hodně častá otázka. Pro řadu zvířat, to bylo opravdu nemilé překvapení. Jsou na návštěvníky zvyklá, sledují je, všechen ten ruch a pohyb kolem pro ně představuje určité podněty, takže pro většinu z nich to byla situace hodně neobvyklá. Byl tady i další aspekt a to, že některá zvířata začala znovu získávat plachost. Teď už se návštěvníci vracejí, ale velmi pozvolně, což není takový náraz.

Koronavirus ovlivnil mnohé, nicméně dění v zoo nezastavil. Dotkla se pandemie nějak vašich projektů? Třeba Toulavého autobusu a dalších?

Z hlediska naší zoo bych zmínil tři největší události roku. Je to narození dvou sloních princezen. Druhou bylo otevření Rákosova pavilonu, představení ďáblů, ale i dalších zvířat, to bezpochyby. A jako třetí největší událost bych označil narození samečka orangutana. Je to třetí orangutan narozený v Zoo Praha, je nejmladší z linie, která pocházela z volné přírody. Dnes ještě nemá jméno, ale až vyjde toto vydání, už bude známé (dostal jméno Pustakawan, zkráceně Kawi, pozn. red.). A naše dlouhodobé projekty? Pandemie zasáhla téměř celý svět, což se pochopitelně negativně odrazilo i na nich. Například Toulavý autobus nejezdil vůbec, pak začal fungovat v omezeném režimu. Na druhou stranu zase mou knížku pohádek, která tam je ve francouzštině, přeložili ještě do místního jazyka badjoué, což je v tom jazyce asi druhá kniha po úryvcích z bible. Otázka je, kdyby se to překládalo zpátky, co by z toho vzniklo . Většina projektů se různým způsobem přibrzdila. Transport koní Převalského se odložil a je otázka, jestli se uskuteční v roce 2021. Mongolové totiž předvedli, co je lockdown. Tam byla opatření v úplně jiném levelu. Nesmírně přísná, ale také tam měli naprosté minimum případů covid-19. Tam zkrátka mají k tomuto onemocnění mnohem větší respekt. Takže to asi bude i nadále znemožňovat provozování našich aktivit v plném rozsahu.

Čím a jak mohou dnes lidé zoologické zahradě pomoct?
Těch cest je víc. Je to tradiční adopce, kde na vybrané zvíře přispíváte danou částkou, je to sponzoring, kde na ně přispíváte libovolnou částkou, jsou to Vstupenky na lepší časy... Zdrojem příjmu je i náš e-shop a pak jsou tady Stravenky pro zvířata. Tento projekt umožňuje darovat i nižší částky (50 až 600 Kč), navíc se lidí dovědí, jaký je jídelníček jejich oblíbených zvířat, jaké jsou denní krmné dávky apod. Nyní je možno zakoupit stravenky pro 55 vybraných druhů, v budoucnu se ale jejich počet zvýší. Stravenku zaplatíte on-line a ke stažení dostanete certifikát s vaším jménem, kde bude například uvedeno, že jste zaplatila stravenku pro tři varany. Je fakt, že to zaujalo, podařilo se nám za jeden den získat i čtvrt milionu korun. Je to pořád velmi zajímavé. Největší pomocí ale bude, až se zoo definitivně a bez omezení otevře. Snad to bude brzy.

Při našem posledním setkání jsme hovořili o ničivých požárech v Austrálii. Zoologická zahrada zorganizovala sbírku a podařilo se vybrat bezmála třiadvacet milionů korun. Jaká je v zasažených oblastech dnes situace? Pomohly poskytnuté finanční prostředky?
Bezpochyby. Musíme si uvědomit, že požárům padla za oběť až miliarda zvířat. Jednak jsme přispěli na bezprostřední záchranné práce, a jednak poskytujeme dlouhodobé podpory na záchranu některých ohrožených druhů, které byly zasaženy požáry. Ty jsou plánované třeba na tři roky. Čerpání se v některých ohledech zpomalilo, protože i v Austrálii byl lockdown. Ale rád bych zmínil alespoň jeden ze zajímavých projektů, který se může realizovat i díky naší finanční pomoci. Jde o translokační projekt, kdy vakoplchy trpasličí, kteří žijí v suťových polích vysoko v Australských Alpách, ohrožují lyžařské resorty i změna klimatu. Ve snaze tento druh zachránit se někteří odchytí a přesunou se do míst v nížinném lese, kde žili kdysi dávno. Věřím, že bude tento projekt úspěšný, protože vakoplch patří k nejvíce ohroženým vačnatcům.

Co čeká zoologickou zahradu v příštím roce?
Zásadní v příštím roce je stavba nového pavilonu goril, která by měla být dokončena. Hodně se budeme orientovat na 90. výročí otevření Zoo Praha. Mláďata se plánovat nedají a co se bude dít v souvislosti s covidem... Těžko říct.

Jste autorem řady knížek, ale vůbec jste nezmínil tu poslední, která vyšla v září – Supi v hotelu Continental a další zápisky ředitele zoo.
Já píšu o zoo a o zvířatech každý týden do novin, pak vyberu to nejlepší, více nebo méně přepracuji a doplním fotografiemi – a tak vznikne knížka. Tahle je poslední z nich. Jen s větším akcentem na fotografie. Je to taková směs několika desítek sloupků o zvířatech ze zoo i mimo ni, z Prahy, z České republiky i ze světa. Občas ale od zvířat odbočím i jinam, takže v Supech najdete i vysloveně kulturní témata nebo různé zajímavosti.

Já, když dovolíte, vyberu na závěr kousek z knížky, konkrétně z jejího úvodu.
Je to víc než čtvrt století, co jsem do encyklopedie Kdo je kdo jako své životní motto uvedl: „poznávání je skvělé dobrodružství.“ A opravdu se ho držím celý život.
Supi v hotelu Continental zahrnují vybrané texty z období od předjaří 2018 do léta 2020. Za tu dobu se stalo mnohé. Ale když jimi listuji, uvědomuji si, že je vedle mého zájmu o zvířata spojuje právě ono dobrodružství poznávání.

Připravila Eva Černá