Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt Výzva 51

Od března 2020 probíhá ve FZŠ Brdičkova projekt Výzva 51, který je zaměřen na žáky s odlišným mateřským jazykem. Cílem projektu je zlepšení adaptace a integrace těchto žáků, posílení komunitní role školy a zkvalitnění vzdělávání v prostředí multikulturní třídy s podporou demokratické kultury.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a pracuje na něm několik dílčích týmů zaměřených na konkrétní činnosti a výstupy.
Připravujeme a organizujeme volnočasové aktivity, výuku českého jazyka, poradenskou činnost, vedení školního parlamentu atd. V rámci projektu vznikne Příručka školy pro začleňování dětí a žáků s OMJ. V době dvou let uspořádáme řadu komunitních aktivit nejen pro tyto žáky, ale také pro ostatní žáky naší školy, rodiče, spoluobčany Prahy 13 a žáky ostatních škol. Do projektu bychom rádi zapojili nejrůznější organizace a instituce Prahy 13, s nimiž postupně navazujeme spolupráci a chceme je začlenit do vzdělávacího procesu.
I když nám realizaci projektu komplikuje distanční výuka a kvůli epidemickým opatřením zatím není možné plánované aktivity v součinnosti s širokou veřejností a místními organizacemi pořádat, na Výzvě 51 průběžně pracujeme.

Za realizační tým Martina Hanslíková