Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Seniorská obálka slaví narozeniny

V roce 2019, konkrétně 12. 12., se začala pod společnou záštitou starosty Davida Vodrážky a radní Anety Ečekové Maršálové distribuovat všem zájemcům z naší městské části tzv. Seniorská obálka.
Jedná se o užitečný formulář, kam se zapisují nejdůležitější údaje o zdravotním stavu držitele spolu s kontaktem na blízkou osobu, ošetřujícího lékaře apod. Je určená nejen seniorům, kteří žijí ve svém domově osamoceně, ale pomáhá i osobám se zdravotním postižením, rodičům samoživitelům, cizincům...
Seniorská obálka se umisťuje na viditelné místo – na vnitřní stranu vchodových dveří nebo na dveře lednice. Záchranná služba, hasiči a policie jsou o této obálce informováni a budou ji na těchto místech vždy hledat. Vyzvednout si ji můžete zdarma v budově radnice na Slunečním nám. 13 v tzv. Senior POINTU u radní Anety Ečekové Maršálové ve 4. patře (č. dv. 517) nebo u paní Zelenkové (č. dv. 540). Nejvhodnější dobou je pondělí od 12 do 15 hodin a středa od 8 do 12 hodin. Více na tel. 235 011 615, 776 246 938.

-red-