Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Termíny pro uzavírání manželství v roce 2021

Rada městské části stanovila obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2021 a dobu pro uzavírání manželství v době od 9.00 do 14.00 v následujících termínech: 29. 1., 12. 2., 26. 2, 12. 3., 26. 3., 9. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6., 25. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 1. 10., 22. 10., 5. 11., 12. 11., 26. 11., 3. 12. a 10. 12. Termín lze rezervovat pouze při osobní návštěvě na oddělení matrik (3. patro) a po předložení zákonem stanovených dokladů.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního