Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Učení je zábava

Spousta hraček, malování, kreslení i vyrábění. V přípravném stupni Anglofonní základní školy se řídíme mottem, že učení je hlavně zábava. A o učení mluvíme proto, že děti v přípravném stupni vedou naši rodilí angličtí mluvčí, takže děti nenásilnou formou procvičují cizí jazyk, v tomto případě angličtinu. Přípravný stupeň je určený pro děti mladší šesti let. Pracujeme i s dětmi s minimální znalostí angličtiny, které se v malém kolektivu rychle zdokonalí. Naši učitelé by potvrdili, že malé děti dělají v jazyce obrovské pokroky.

Lukáš Šonský