Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Voleníka ulice

Vychází severním směrem z ulice Chalabalovy, lomí se na západ a ústí do Frimlovy ulice. Pojmenována je po významném českém politikovi a prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu JUDr. Lubomíru Voleníkovi. Narodil se 1. března 1950 v Praze. V Teplicích, odkud byla jeho rodina vystěhována, absolvoval střední školu. Od mládí trpěl Bechtěrevovou chorobou a v sedmadvaceti letech mu byl přiznán plný invalidní důchod. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 1983 působil jako podnikový právník. Koncem 80. let se angažoval v protivládních ekologických hnutích v severních Čechách. Během sametové revoluce se zapojil do Občanského fóra. Ve volbách roku 1990 byl zvolen za OF do Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR. Po rozkladu OF v roce 1991 se stal členem ODS. O rok později byl opětovně zvolen poslancem. Krátce působil jako osobní zmocněnec předsedy ODS Václava Klause. V roce 1993 se stal prvním prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. V říjnu 2002 jej prezident Václav Havel jmenoval do funkce na dalších devět let. NKÚ se stal pod Voleníkovým vedením v Evropě uznávanou institucí. V červnu 2002 byl po hlasování poslanců doporučen na post kandidáta prezidenta republiky. JUDr. Lubomír Voleník zemřel náhle 5. června 2003 ve třiapadesáti letech na služební cestě v dánské Kodani na infarkt myokardu. Statečný, čestný, poctivý, pracovitý, skromný a lidský Lubomír Voleník byl vnímán veřejností jako důvěryhodná nadstranická, obtížně nahraditelná osobnost, respektovaná napříč celým politickým spektrem. V roce 2003 mu byl udělen in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. stupně za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. O pojmenování ulice ve Stodůlkách po Lubomíru Voleníkovi rozhodla Rada městské části Praha 13 v listopadu 2003. Slavnostnímu ceremoniálu a vyvěšení uličních tabulí 27. února 2004 byl přítomen i prezident republiky Václav Klaus. Dle jeho slov patřil Lubomír Voleník mezi málo lidí, o nichž můžeme říci, že dávají dobrý příklad. Příklad statečnosti, moudrosti, rozvahy a profesionality, laskavosti, humoru i přátelství a lásky.

Dan Novotný