Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z Třebaně do Dobřichovic nejen podél Berounky

Tento měsíc si můžete udělat procházku kousek za Prahou. Vlakem ze Smíchovského nádraží dojedete do Zadní Třebaně. Hned na nádraží vás přivítá model Karlštejna. Od rozcestníku za nádražím jděte po žluté do centra Třebaně s opravenou kapličkou a statkem. Minete odpočívadlo a za můstkem podél Svinařského potoka začnete stoupat. Na křižovatce s ulicí Na Kaplanci opustíte žlutou a odbočíte do této ulice. Mezi domy se dejte přes vrchol a na konci ulice odbočíte podél nového domu doprava. Protože jste vystoupali dost prudce nahoru, dočkáte se krásných výhledů.

Pod vámi je Třebaň a Řevnice, na druhém břehu Berounky Hlásná Třebaň, Karlštejn, Dobřichovice, Karlík a všude okolo lesy. U rohové chatky se zelenými vraty se dejte doleva, hned za ní doprava a dál rovně polní pěšinou. Minete rozcestí a stále rovně až na další rozcestí, kde roste památný dub letní V Selci. Na lavičce zavřete oči a poslechněte si legendu o tomto stromu. Za pradávných časů letěl nad Řevnicemi Pták Ohnivák, který nesl v zobáku semínko dubu. Polekal se jestřába a semínko upustil nad Vrážkou, kde ze semínka vyrostl nádherný dub. Jednou jel kolem Karel IV. Chtěl si odpočinout a hledal stín. Posadil se tedy pod strom a za zpěvu ptáků usnul. Zdál se mu krásný sen. Každý kdo u tohoto stromu pobude, stane se vlídným člověkem a splní se mu přání. Karel IV. se rozhodl vyhlásit tento dub na Vrážce za památný. Odpočiňte si u něj i vy, načerpejte síly a věřte, že se vám splní přání. Pak sejděte úvozovou cestou lesíkem k rybníčku a dál Seleckou ulicí. A to už procházíte Řevnicemi. U Elektra se dejte doprava přes most nad Nezabudickým potokem a za mostem vlevo po zelené na Palackého náměstí s opravenou kapličkou a pivovarem. Ryze řevnickou desítku, jedenáctku a dvanáctku tu vaří sládek Roman Řezáč, kterého láska k pivu dovedla právě sem. Přes náměstí se vraťte k železničnímu přejezdu a hned za ním pak doprava po cyklostezce směrem na Lety podél Berounky k dalšímu mostu. Za ním zabočte doprava ulicí Na Kovárně. Podél Berounky dojdete ke kynologickému cvičišti, ke Srubu u Kocoura s dětským hřištěm a ulicí K Víru dojdete na náves s opravenou kapličkou se zvoničkou z roku 1820.

Lety jsou malou útulnou vesničkou v kraji tetínském (dle písemností z r. 1088) jež byla obročím vyšehradského chrámu sv. Petra a Pavla a později patřila klášteru sv. Jiří na Hradě. Král Václav ji daroval „West Lett“ zbraslavskému klášteru. Po husitských bouřích přešla z rukou duchovní vrchnosti do rukou světské vrchnosti. Od počátků až do konce 18. století ji tvořily zemědělské usedlosti. Ve dvacátém století se díky krásnému okolí začala stávat vyhledávanou rekreační oblastí. Často sem jezdil zakladatel českého junáctví a skautingu Antonín Benjamin Svojsík. Podél Berounky dojdete až k mlýnu do Dobřichovic. Pokračujte vpravo uličkou kolem mlýna ke kostelu sv. Judy a bránou na zámecký dvůr, na němž se v červnu hraje Noc na Karlštejně. Další bránou se dostanete na Křižovnické náměstí s památnou lípou. Odtud dál dolů k vodě po zelené dorazíte až na nádraží, odkud jede každou půlhodinu vlak do Prahy. Užijte si asi desetikilometrovou procházku. Zdrávi došli!

Marta Kravčíková, KČT oddíl TurBan