Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co nás čeká v novém roce?


Pane starosto, máme za sebou rok 2021 komplikovaný mnoha omezeními. Která událost je z Vašeho pohledu zásadní?

Rok 2021 byl z mého pohledu zásadní tím, že jsme si přiznali, že covid není otázkou několika měsíců a musíme se naučit fungovat i s určitými omezeními. Pro společnost je to zkouška demokratického a zároveň zodpovědného řízení státu a své názory jsme dali najevo v loňských parlamentních volbách. V naší městské části se voleb účastnilo téměř 70 % obyvatel, což je pro mne signál, že nám opravdu záleží na tom, kam naše republika směřuje. Z lokálního pohledu jsme se soustředili především na rozvoj a investice do školství, které se musí aktuálnímu dění nejen přizpůsobit, ale především zajistit kvalitní výuku našim dětem. Důležitá je také kultivace veřejného prostoru, parků, zeleně, sportovišť, abychom měli kde trávit volný čas a relaxovat. Neustálou pozornost věnujeme péči o seniory a kompletní sociální oblast. Maximálně se snažíme, aby třináctka byla i nadále příjemným místem k bydlení. Detaily jsou shrnuty v článku na straně pět.Co nás čeká v novém roce? Jaké plánujete zásadní investice?

Bez ohledu na epidemii stále plánujeme a připravujeme nové projekty. Jednou z velmi zásadních priorit je navýšit parkovací kapacity. Parkování na území městské části Praha 13 patří opravdu k palčivým problémům, které trápí nejen řidiče, ale i ostatní obyvatele městské části. Situace se rapidně zhoršuje nejen z důvodu výrazně vzrůstajícího počtu automobilů, ale také po zavedení zón placeného stání v sousedních městských částech. Intenzivně řešíme navýšení kapacity parkovacích míst. Koncem roku byla zahájena stavba nového P+R parkovacího domu v Petržílkově ulici, který pomůže Novým Butovicím. Zároveň jsme zahájili přípravné a projektové práce na dalším parkovacím domě, tentokrát na Lukách. V polovině roku bude dokončena přístavba Domu sociál ních služeb Lukáš, kde vznikají nové byty pro seniory. Kompletní rekonstrukce se dočká také skatepark na Lužinách a věřím, že přinese kvalitní prostor pro sport a volný čas mladším generacím. Plánů máme opravdu hodně a doufám, že se vše podaří realizovat. Jsme si vědomi faktu, že náklady na energie, suroviny a materiály porostou. Připravujeme vše tak, aby změny co nejméně zasáhly do chodu školních zařízení, do provozu domů, které poskytují služby seniorům, zdravotnických zařízení a mnoha dalších, abychom pomohli úroveň všech služeb nejen zachovat, ale především ji neustále zlepšovat.

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13