Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na leden

Křížovka pro děti:

Začátkem ledna, přesněji čtvrtého, má svátek Diana, která byla podle řeckých bájí pověstí ...TAJENKA.

Správná odpověď z prosince:

Křížovka – KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:

v hodnotě 510 Kč – Zuzana Vršecká, Stodůlky
v hodnotě 340 Kč – Bouazra Maya, Hůrka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Anežka Truxová, Lužiny
Zuzana Roderová, Praha 5
Nina a Marek Štverákovi, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

Eva Meskineová, Stodůlky
Jaroslav Bláha, Stodůlky
Iva Halášková, Stodůlky

Soutěžní otázky na leden:

1) Kdy proběhla Sbírka potravin?
2) Jak dlouho již probíhá ve FZŠ Mezi Školami soutěž v pletení vánoček?
3) Kde se pro děti z třináctky otevřelo nové polytechnické hnízdo?

Správné odpovědi na prosincové otázky:

1) Mateřská škola U Bobříka oslavila 35. narozeniny.
2) Za koněm Převalského se můžete vypravit i na Dívčí hrady.
3) Varhanní adventní koncert v kostele sv. Jakuba se uskutečnil 14. prosince.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:

Alena Brašnová , Praha 5; Lucie Dalsjková, Stodůlky

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13,
158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová