Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DŘEVĚNÁ LOKOMOTIVA.

Výroba lokomotivy nám zpestřila jedno listopadové odpoledne ve školní družině. Žáci si v kutilské dílně vyzkoušeli práci se dřevem. Dozvěděli se, kde se dřevo bere a co všechno z něj lze vyrobit. Zvláštní důraz byl kladen na bezpečnost i ochranné pomůcky používané při práci s nářadím. Řezali pilkou, zatloukali hřebíky kladivem, používali svěrák či vrtačku. Pro řadu z nich byla tato činnost rozvíjející kreativitu i jemnou motoriku nová a neznámá. Některým šla práce hezky od ruky. Svépomocí si žáci vyrobili dřevěnou lokomotivu, kterou si mohli vybarvit temperovými barvami. S nadšením si odnesli krásné a vlastnoručně vyrobené lokomotivy domů, aby se pochlubili rodičům.

Jana Nováková, vychovatelka