Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jsme díky chytrým telefonům chytřejší?

Žáci ZŠ Mládí se pravidelně účastní on-line hodin s rodilými mluvčími v rámci projektu, na kterém spolupracuje nakladatelství Pearson s BBC. V listopadu se uskutečnila další hodina, tentokrát s názvem Do smartphones make us smarter?.
Dnes si jen těžko můžeme představit náš život bez chytrého telefonu. Je to dobrý pomocník nebo skrytý nepřítel, na kterém se stáváme čím dál závislejší? Tuto a mnoho dalších otázek si během 60 minut kladli účastníci zmíněného projektu – žáci z 10 škol z Polska, Maďarska, Ukrajiny, Itálie, Ruska, Řecka a Indonésie. Nechyběla ani další česká škola z Duchcova. Za naši školu se zúčastnili žáci 9.B.
Díky současným technickým možnostem mohli všichni žáci bezprostředně reagovat na kladené otázky, hodnotit videa a vyjadřovat své názory. Měli příležitost se přesvědčit, že rozdíly mezi způsoby využití chytrých telefonů se zase tak moc neliší. I v polské škole je používání mobilů zakázáno, stejně jako v té naší. I u nich učitelé dovolují žákům používat mobily v hodinách, pokud jsou využívány k účelům výuky.
Po skončení hodiny jsme dostali za úkol provést šetření, na jehož základě žáci natočí video a seznámí ostatní školy s tím, jak a proč žáci používají mobily, kolik hodin tráví před obrazovkou a zda jsou díky chytrým telefonům chytřejší.
Je potěšující, že naši účastníci neměli problém rozumět anglickému vyučujícímu i žákům z jiných zemí, byli schopni formulovat své názory a aktivně se zapojovat do jednotlivých činností. Doufejme, že je zájem o studium cizích jazyků bude provázet po celý život.

Doubravka Matulová, vyučující Aj