Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nebe, peklo, ráj vysílá!

V pátek 3. prosince proběhlo již 2. rokem setkání s Mikulášem, andělem i čerty netradičně přes nebeské vysílání, tedy on-line. Vzhledem k epidemiologické situaci se nemohly konat tradiční akce Mikuláš pro nejmenší a Čertovské odpoledne, a když nemohou děti za Mikulášem, tak předškolní oddělení neváhalo a skrze pekelnou techniku zajistilo, aby Mikuláš se svými věrnými parťáky dorazil k dětem. A tak ani v tomto roce nebyly děti ochuzeny o tradice a zážitky. Hříšníků bylo letos poskrovnu, a tak si každé dítko mohlo u nás v Domečku vyzvednout krásnou mikulášskou nadílku.
Za celý tým předškolního oddělení DDM Stodůlky děkujeme Mikuláši, andělovi i čertům za jejich velké nasazení, dětem pak za krásné říkanky a písničky a rodičům, že se společně s námi „poprali“ s pekelnou technikou. Poděkování za podporu v rámci Koncepce rodinné politiky patří i MČ Praha 13.

Tereza Česáková