Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odvoz vánočních stromků

Vánoční stromky můžete až do konce února volně odložit vedle popelnice nebo kontejneru na směsný nebo tříděný odpad.
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do žádného z kontejnerů, ale do sběrného dvora.

-red-