Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pošli dobrý skutek dál

Ve FZŠ Brdičkova jsme si v této nelehké době přáli udělat radost rodičům i širší veřejnosti a v podobě vánočních výrobků je potěšit dobrými skutky našich žáků. Jelikož jsme se nemohli potkat přímo ve škole, vytvořili jsme on-line nabídku těchto dárků. V rámci naší výzvy Pošli dobrý skutek dál mohl každý obdarovaný zase přispět formou peněžního daru, který předáme organizaci Dejme dětem šanci. Podařilo se nám vybrat částku 8 500 Kč, za což všem děkujeme.
Akce je realizována v rámci Výzvy: 51_FZŠ Brdičkova, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001461, Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Martina Hanslíková