Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility

Ve středu 24. listopadu odpoledne proběhlo v obřadní síni radnice finální veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13. Odborníci na problematiku dopravy představili přítomným pomocí prezentace strukturu Plánu udržitelné městské mobility, jeho cíle, důvody pořízení a zpracování, milníky analytické části a fakta, která z ní vzešla. Byly probrány i souvislosti a návaznosti na nadřazený dokument Polaď Prahu, který byl v minulosti zpracován pro hl. m. Prahu. Po shrnutí analytické části navazovalo představení návrhové části, tedy vize mobility, strategických cílů, specifických cílů, jednotlivých opatření a typových aktivit k nim přiřazených.
Občané, kteří se veřejného projednání zúčastnili, měli možnost zapojit se do tvorby zásobníku opatření a mohli vyjádřit svůj názor na to, jaký bude mít podle nich opatření dopad na zlepšení udržitelné mobility v Praze 13. Do předem připravených formulářů pak seřadili navržená opatření podle důležitosti pro každý dopravní mód od nejpřínosnějšího po nejméně přínosný. Po prezentaci dostali všichni prostor pro vyjádření připomínek, podnětů či dodatečné dotazy.
Veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13 se konalo pod záštitou místní Agendy 21.

Libor Hakl