Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za novou rozhlednou a málo známou kostnicí

Vydejte se vlakem z Hlavního nádraží do Benešova, kde přestoupíte na další vlak, který vás odveze do Vlašimi. Ulicí Jana Masaryka a posléze Komenského dojdete na Husovo náměstí s turistickým ukazatelem. Od něj po zelené projdete na konec města, kde odbočíte doprava a pokračujete stále po zelené podél Boreckého potoka. Povede vás příjemná cesta lesem, na které minete několik rybníků. Dojdete do obce Rataje s kaplí sv. Jana Nepomuckého, proti níž je pomník padlým v 1. světové válce. Na konci Ratají u křížku odbočuje zelená vlevo mezi pole až k lesu, kde uvidíte mimo jiné zastřešenou studánku sv. Anny. Až minete koupaliště, ocitnete se na kraji Trhového Štěpánova, kde přejdete koleje. Hned po jejich přejití odbočte mimo značku doprava a dojdete k rozsáhlému židovskému hřbitovu, který je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou. U jeho hlavního vchodu je pamětní deska s informacemi o hřbitově. Dochovalo se zde okolo 300 náhrobků.

Nejvzácnější jsou z dob baroka. Poslední pohřeb zde byl v roce 1943. Některé náhrobky sem byly převezeny ze zrušeného židovského hřbitova v Dolních Kralovicích včetně nejcennějšího z roku 1644. V jižní části jsou umístěny náhrobky v podobě plochých kamenných desek s nápisy, v severní části jsou rozmístěny mladší pilířové náhrobky z hlazených kamenů stojících na soklech. Jedná se o velmi starý židovský hřbitov, předpokládaným středověkým založením je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Po prohlídce se vraťte na zelenou a dojdete na náves obce Javorník k turistickému ukazateli, kde opustíte zelenou a kolem autobusové zastávky dojdete ke kapličce. Za ní pokračujte rovně na křižovatku, kde se dáte doleva k lesu. Širší lesní cestou vystoupáte k nové rozhledně Kalamajce na Javornické hůrce ve výšce 583 metrů n.m. Byla slavnostně otevřena v sobotu 27. 11. 2021. Od roku 1931 zde stávala dřevěná rozhledna, která se v roce 1956 zřítila.

Od roku 2003 svazek obcí Český smaragd usiloval o novou. Byl vybrán návrh Petra Myslivce. Se stavbou se započalo v květnu 2021. Spodní část je řešena z jako masivní konstrukce z monolitického železobetonu a horní část stavby je navržena jako lehká ocelová konstrukce, která je opláštěná deskami z modřínových prken. Až se dosyta pokocháte pohledem na Podblanicko, sejdete dolů na větší křižovatku a zde se dáte doprava, stále dolů až dojdete na zpevněnou širokou cestu. Zde doprava až dojdete k rybníku Peklov po levé ruce a domům. Této rekreační oblasti se říká Peklo. Na křižovatce, kde domy máte vpravo, pokračujte stále rovně po silnici až na hlavní, kde zahnete doprava do Zdislavic. Jimi projdete kolem sochy sv. Jana Nepomuckého ke kostelu sv. Petra a Pavla, kam zajděte.

Proti vchodu do sakristie stojí kostnice postavená na místě starší márnice v letech 1810–1812. Na vrcholu plechové (původně šindelové) střechy je věžička se znakem lebky a dvouramenným křížem. Uvnitř je malý oltář obklopený lidskými ostatky. Ty patří zejména obětem morové epidemie z roku 1772. Kostel sloužil jako farní do odchodu posledního kališnického faráře v roce 1624. Po vyjití z kostela ho obejděte zleva a vyjdete na silnici, kde se dejte doprava. Na křižovatce s křížkem pokračujte zase doleva a dojdete k vlakové zastávce.

Nelekněte se, v jak žalostném stavu je. Ale opravdu zde vlak staví a doveze vás do Benešova, kde přestoupíte na vlak do Prahy. Užijte si tuto procházku neobvyklými místy, při níž zdoláte asi 11 km. Doporučuji s sebou mapu KČT č. 40 Benešovsko, č. 43 Střední Posázaví.

KČT, odbor Praha-Karlov,
oddíl TurBan, Marta Kravčíková