Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Základní kámen parkovacího domu v Nových Butovicích

Slavnostní poklepání na základní kámen 7. prosince odstartovalo stavbu nového parkovacího domu P+R Nové Butovice v Praze 13 v Petržílkově ulici. Po jeho dokončení, které je plánováno na jaro roku 2023, zde vznikne celkem 379 parkovacích stání. Téměř polovina bude do budoucna sloužit rezidentům, kteří dlouhodobě trpí nedostatkem možností parkování ve svém okolí. Druhá polovina je určena jako P+R. Samozřejmostí zde budou místa vyhrazená pro invalidy, osm stání pro motorky a cyklostojany.
„Nový parkovací dům přinese parkovací místa rezidentům a to je stěžejní přínos. Věřím, že také pomůže řešit složitou situaci s parkováním u metra Nové Butovice, kam míří mnoho dojíždějících z okolí. Je ale nutné celou problematiku řešit komplexně, posílit parkovací kapacity dalších částí Prahy 13 i nejbližšího okolí,“ řekl starosta David Vodrážka.
Investorem celé stavby je Magistrát hlavního města Prahy. Ukončení stavby, kolaudace, uvedení do provozu a předání do správy Technické správě komunikací, a.s., je plánováno do poloviny roku 2023. Náklady na vybudování parkovacího objektu jsou 292,7 milionů korun bez DPH.

Lucie Steinerová