Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bramborový den

S velkým odhodláním a vervou se celý první stupeň naší školy na podzim pustil do projektového dne, jehož tématem byly tentokrát brambory. Žáci měli zpestřenou výuku prací ve skupinách, sportem venku na stanovištích, výrobou bramborových jídel v nové kuchyňce nebo výtvarnými pracemi s pomocí brambor. Pracovali v pracovních listech i na počítačích. Kromě toho žáci prvních tříd navštívili školní kuchyň, aby viděli, jak paní kuchařky připravují školní oběd, jak jinak než bramborový.

Renata Vondráková, ZŠ Klausova