Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hodnocení roku 2022

První prosincové sobotní odpoledne se konala Mikulášská stezka, spojená se zábavným programem pro děti větší i ty úplně malé. Společně s rodiči a prarodiči se příchozí děti zapojily do her a soutěží o zajímavé i sladké ceny. Zájem byl velký a program za přítomnosti Mikuláše a jeho družiny absolvovalo letos 420 dětí, které byly obdarovány mikulášským balíčkem. Poté se uskutečnila valná hromada SDH Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok. Po letech omezené činnosti v souvislosti s pandemií covid-19 se letos členové jednotky vyrovnávali s další novou zkušeností. Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině se většinou ve svém volném čase zapojili do pomoci uprchlíkům. Ať už na KACPU při registraci nebo i při rozvozu na místa ubytování po celé ČR. V době prázdnin, kdy bývá relativně klid, byla jednotka vyslána na hašení požáru v Českém Švýcarsku. Kromě toho členové sboru i jednotky plnili roční plán práce, zajišťovali úkoly Bezpečnostní rady ÚMČ a IZS. Sbor tímto děkuje Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu činnosti. Bez jejich podpory bychom nemohli plnit své úkoly v rámci Integrovaného záchranného systému. Všem našim příznivcům a přátelům přejeme vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky