Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KAPITÁN PLANETA.

V rámci vzdělávacího programu Magistrátu hl. m., jehož cílem je vést děti k širšímu pochopení enviromentální problematiky nás ve školce navštívil kapitán Planeta. Ukázal dětem, jak třídit odpad, do jakých popelnic patří, co se stane, pokud odpadky vyhodíme do přírody. Zopakovali jsme si tak, jak je důležité odpad třídit a tím naši planetu chránit.

Martina Berkiová, MŠ Rosnička