Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MĚSTSKÁ POLICIE

Jménem svých kolegů přeji všem čtenářům a jejich rodinám příjemné prožití svátečních dnů a hodně zdraví v roce 2023. Letošní rok byl z pohledu městské policie stejně komplikovaný a nabitý jako roky předchozí. Děkujeme proto občanům za spolupráci a pomoc. Zejména těm, kteří pomáhali strážníkům přímo v terénu a při řešení konkrétních situací. Jako každý rok budeme i letos zajišťovat bezpečnost během svátečních dnů zvýšeným a pravidelným dohledem nad nejvíce exponovanými místy, kterými jsou místní tržnice a nákupní centra. Tímto příspěvkem bychom si dovolili jako každoročně také seznámit čtenáře se záměry našeho obvodního ředitelství pro rok 2023. V nadcházejícím roce bude výkon služby zaměřen stejně jako v posledních letech na problematiku nepřizpůsobivých osob bez domova, obtěžujících svým chováním občany a na kontrolu lokalit s výskytem kriminálně závadových osob. Dále plánujeme mimořádné akce zaměřené na ochranu veřejného pořádku, které budou spočívat v nasazení strážníků při preventivních kontrolách parkovišť, okolí nočních podniků a dalších problematických míst. Závěrem vám osobně přeji štěstí a dobrou náladu v bezpochyby složitém roce 2023.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP